Οράματα και θάματα Στρατηγού Μακρυγιάννη - Δ. Μαραγκόπουλος