Κριτικές

ΤΥΠΟΣ

Η γνώμη είναι το ενδιάμεσο μεταξύ της γνώσης και της άγνοιας.

Πλάτων, Φιλόσοφος